Bilde fra klasserommet i ROM-Agder

Pionérene i Agder – desentralisert utdanning for erfaringskonsulenter

Etter tre år med høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter, har vi nå videreutviklet konseptet. I samarbeid med ROM-Agder har vi startet opp en desentralisert utdanning i Kristiansand i høst.

Utdanningen ved KBT Fagskole er nettbasert med samlinger, med mulighet for fysisk oppmøte på undervisning i Trondheim. Studentene i Agder følger den samme undervisningen som de øvrige studentene, og har i tillegg mulighet til å møte opp i Kristiansand. Det er også egne veiledere i Kristiansand, slik at studentene kan få oppfølging i sitt eget lokalområde.

Studenter i Kristiansand (bilde)
I Kristiansand kan studentene møtes i lokalene til ROM-Agder når det er undervisning. Slik kan de få et eget klassemiljø. I løpet av høsten har vi fortløpende gjort justeringer slik at det desentraliserte tilbudet skal bli best mulig. Erfaringene fra Kristiansand tar vi med oss når vi ser på muligheter for å videreutvikle konseptet med desentralisert utdanning. Foto: Silje Margrethe

Innkjøring av nytt konsept

Selv om mye kan planlegges og forutses, dukker det alltid opp spørsmål underveis i oppstarten av noe nytt. En del har vi løst fortløpende. Eksempelvis måtte det noen tekniske justeringer til i klasserommet i Kristiansand i starten av semesteret.

Andre ting trenger litt mer diskusjon for å finne løsninger. Derfor tok en gjeng fra Trondheim turen til Kristiansand i begynnelsen av oktober, slik at vi kunne ha et ordentlig møte med staben i Agder. Der møtte vi blant annet Anne Marie Løland, som er veileder og koordinator for den desentraliserte utdanningen i Kristiansand, Dag Gulbrandsen som er er veileder og Roy Tømte som er daglig leder i ROM-Agder.

Viktig å kunne møtes fysisk i blant

På møtet fikk vi blant annet snakket om bruk av læringsplattformen Lifter, hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige for studentene og hva som er praksis dersom noen ytrer behov for mer oppfølging enn det som er standard. Det er viktig å kunne møte fysisk en gang i blant, og kanskje spesielt når man samarbeider om å skape et tilbud.

Fikk testet undervisning fra Agder

Da vi var i Kristiansand fikk vi også prøvd ut hvordan det er å delta i undervisning fra lokalene til ROM-Agder. Lektor og ansvarlig erfaringskonsulentutdanningen, Preben Hegland, fikk prøve fasilitetene i Kristiansand da han holdt undervisning.

Til klasserommet kom også tre av Agder-studentene. Siden det var høstferieuke i Agder, var det færre enn normalt til stede. Det var uansett hyggelig å få møtt noen av studentene.

Det er lov å gjøre tabber – også som student

Før undervisningen startet fikk vi også noen fine øyeblikk hvor vi delte erfaringer fra studentlivet. Som den gangen undertegnede skulle levere sin aller første oppgave i et emne på universitetet, og sendte inn feil fil. I øyeblikket den dårlige tilbakemeldingen på oppgaven kom, var det fristende å gi opp studentlivet. Etter litt oppklaringer om hva som hadde skjedd og oppmuntring fra mer erfarne studenter, løste det seg helt fint, og noen år senere var universitetsgraden i boks. Poenget er at det er lov å gjøre feil, også når man er student. Ofte finnes en løsning, og så har man lært til neste gang.

Mange av våre studenter på KBT Fagskole har vært lenge borte fra skolebenken, og trenger litt tid på å finne rytmen i studenttilværelsen. Nå som tre kull har tatt den høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter, kan vi trygt si at det er fullt mulig å komme seg gjennom studieløpet både for rustne, ferske og erfarne studenter.

Bilde av Yvonne Vornes, Karl Johan Johansen og Preben Hegland
ROM-Agder er ett av fem regionale brukerstyrte sentre. RBS-ene jobber blant annet for å fremme brukerperspektivet og å få fag, forskning og erfaring på samme lag. I fagskoleutdanningen for erfaringskonsulenter er fag og erfaring absolutt på samme lag. På bildet: Yvonne (erfaringskonsulent i KBT Fagskole), Karl Johan (rektor på KBT Fagskole) og Preben (lektor på KBT Fagskole)

God innsats fra Agder for å få til en desentralisert utdanning

ROM-Agder har jobbet lenge for å få til en opplæring for erfaringskonsulenter i Agder. Tidligere har de blant vært i kontakt med Ex-In i Tyskland for å høre hvordan de jobber med opplæring av eksperter gjennom erfaring. Etter at KBT Fagskole ble en realitet, har vi snakket sammen om hvordan vi kan samarbeide om et opplegg i Agder. Med god innsats fra ROM-Agder og godt samarbeid med Agder Fylkeskommune, ble den desentraliserte utdanningen en realitet. I første omgang er tilbudet for studenter på deltid, og i høst startet altså de første opp.

Flere har meldt sin interesse for desentraliserte utdanninger for erfaringskonsulenter andre steder i landet. Erfaringene vi nå gjør oss i Agder, kan benyttes til å få opp flere avdelinger på sikt.

Les også: EX-IN har opplæring av erfaringskonsulenter i Tyskland – Hva kan vi lære av hverandre?

Bilde av Anne Marie Løland og Karl Johan Johansen
Rektor Karl Johan og koordinator i Agder, Anne Marie, har jobbet sammen lenge for å få til en utdanning for erfaringskonsulenter i Agder. Nå er det en realitet. Foto: Silje Margrethe