Bilde av en gruppe mennesker fra KBT Fagskole og Ex-In

EX-IN har opplæring av erfaringskonsulenter i Tyskland – Hva kan vi lære av hverandre?

KBT har møtt styret i den tyske grenen av en organisasjon som heter Ex-In.  De har et opplæringsprogram for erfaringskonsulenter i Tyskland, eller eksperter gjennom erfaring. Yrket erfaringskonsulent er fremdeles ganske nytt i Europa, og under utvikling. Gjennom møtet fikk vi blant annet pratet om hva slags rammer vi har for erfaringskonsulenter i de to landene. 

Erfaringskonsulenter i Norge og Tyskland 

Erfaringskonsulent, erfaringsmedarbeider eller ekspert gjennom erfaring. Selv om mange har en formening om hva det innebærer, er det fremdeles en lang vei å gå før vi har en felles forståelse i hele samfunnet. Alle vet hva en lærer eller en ingeniør er, selv om de innenfor tittelen kan ha mange ulike arbeidsoppgaver, felt og måter å jobbe på.  Og forståelsen for dette er relativt lik nesten uansett hvor i verden du er.  

Forholdsvis ny yrkesrolle  

Da vi møtte Ex-In i Kaiserslautern, hvor de skulle ha årsmøte, fikk vi snakket om hva som er forskjeller og likheter for erfaringskonsulentyrket i Norge og Tyskland. Våre nye bekjentskaper kan fortelle at i Tyskland blir erfaringsarbeid ansett som bistand, men ikke som fagfolk. Med opplæringsprogrammet sitt ønsker de å tilrettelegge for at folk klarer jobben best mulig.   

I Tyskland er det strenge regler for hvem som får jobbe i psykiatrien, og det er bare et par år siden erfaringskonsulenter ble anerkjent som en yrkesgruppe som kan jobbe på feltet.  

I Norge vet vi at erfaringskonsulenter og – medarbeidere har mange ulike arbeidsoppgaver, og at noen nærmest må lage sin egen stillingsbeskrivelse. Likevel har vi i Norge mye godt på gang i arbeidet med å få yrket mer etablert.

Bilde av mennesker som sitter i et møte
Da representanter fra KBT Fagskole og Ex-In møttes i Kaiserslautern, ble det en lang og god dialog. Vi tenkte veldig likt om mye, samtidig som vi har ulike rammer å forholde oss til. For eksempel gjør realkompetansevurdering i Norge at vi kan ta opp studenter med  mer variert utdanningsbakgrunn i høyere yrkesfaglig utdanning.    

Norge har flere typer opplæring (en høyere yrkesfaglig utdanning ved KBT Fagskole, MB-programmet i Bergen og Erfaringsskolen i Oslo). Vi har en nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter, Erfaringssentrum og et Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (Erfaringskompetanse). Og nylig lanserte Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPHA temasider om erfaringskonsulenter.  

Pionérarbeid i begge land 

Både Ex-In og de norske opplæringene for erfaringskonsulenter er nybrottsarbeid. Vi oppdaget at vi har mange likheter i måten vi tenker på. Som at studentene/kursdeltakerne bruker erfaringene sine aktivt under opplæringen, gjennom dialog og gruppeoppgaver. Og at vi mener erfaring og fag må være i likeverdig dialog for å få bedre tjenester.  

Bilde av et kart over Tyskland og landene rundt
Det holdes Ex-In-kurs mange steder i Tyskland. I tillegg finnes en gren i Østerrike og Sveits.

Ex-In startet som et prosjekt 

Opprinnelig står Ex-In for Experienced Involvement, og var et prosjekt allerede i 2007. I dag er de som en bevegelse, og opplæringskonseptet deres finnes mange ulike steder i Tyskland. De finnes også i Østerrike og Sveits.  

Ex-In er mest rettet inn mot psykisk helse, men jobber også litt inn mot avhengighet. I dag har de rundt 240 medlemmer. Styret som vi møtte i Kaiserslautern består av fire personer, som utfører styrevervet på frivillig basis.  

Kurs for «eksperter gjennom erfaring» i Tyskland

Ex-In har en kursmodell som går over 12 moduler, og varer til sammen rundt et år. De har også egne kurs for trenere/kursholdere som går over 8 måneder. Hver kursgruppe for erfaringseksperter består av rundt 20 personer, og de tar inn folk med ulik sosioøkonomisk bakgrunn – på kursene vil de gjerne ha en så heterogen gruppe som mulig. Hva slags utdanningsbakgrunn du har er uviktig, og de er opptatt av at det ikke er en skole.  

Kursene utføres i det de kaller en tandem-modell. Det vil si at hver kursgruppe ledes av en med erfaringsbakgrunn og en med fagbakgrunn, og det skal alltid være en av hver. De to kurslederne er likeverdige, og utfyller hverandre.  

Ekstraherer kunnskap 

De vi møter i Kaiserslautern er opptatt av kurslederne ikke har en belærende rolle, og at det er kunnskapen som finnes hos hver av deltakerne som er viktig. Ekstrahering av kunnskap kaller de det, og ingen blir noensinne utlært. Selv erfarne kursledere lærer noe nytt for hver gang. Istedenfor pensum har de noe som heter curriculum, som er særegent for Ex-In.  

Mer etablert rolle gir lettere finansiering for kurs 

Sammenlignet med for eksempel KBT Fagskole er det noe kostbart å delta på Ex-In-kurs (rundt 250 Euro til sammen). Samtidig jobber de for at økonomisk bakgrunn ikke skal hindre folk i å få opplæringen. Blant annet organiseres det innsamlinger, og noen arbeidsplasser sponser også noen kursplasser.  

Etter hvert som yrket blir mer etablert i landet, kan det også bli lettere å få offentlig støtte. Da vil kostnaden for hver enkelt kursdeltaker kanskje kunne gå ned.  

Fra venstre:  EX-In medlem  Tone Wibe Ruf (opprinnelig norsk, og var med på møtet for å oversette), styret i EX-In Catharina Flader, Susanne Ackers, Wolfgang Pohlmann og Petra Schöne. 

Jobbmuligheter for erfaringskonsulenter i Tyskland 

Som i Norge er det noen steder det er lettere å få jobb som erfaringskonsulent/medarbeider enn andre. I de store byene er det flere jobber, samtidig som levekostnadene er høyere. Lønnen og stillingsandelen for erfaringskonsulenter i Tyskland varierer, og flere har andre jobber ved siden av.  

For å få jobb som erfaringskonsulent i Tyskland, kan det dermed hende du må være villig til å flytte på deg. Noen av de som tar kurset finner ut at de heller vil jobbe med andre ting. For noen blir kurset som en slags terapi, som gir dem egenmakt til å følge en annen jobbdrøm.  

Kunnskapsdeling og inspirasjon  

For å gi folk mulighet til å vite om dette kan være noe for dem, holder Ex-In åpne dager. Da vi møtte styret, inviterte de oss til å sende en av oss på en hel modulhelg, for å kunne få et enda bedre i opplæringsmodellen deres.  

På møtet pratet vi også om at noen fra dem kanskje kan holde et foredrag for oss, så vi er nysgjerrige på hvordan den videre kontakten blir. 

Vi takker for en fin dag sammen med folkene fra Ex-In. Det var en behagelig atmosfære, og  motiverende å møte noen fra et annet land som jobber med noe av det samme som oss!