Bilde av mennesker rundt et bord

Erfaringskonsulenter og sosialt entreprenørskap er viktig for å lage mer plass i samfunnet

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Her på KBT Fagskole hadde vi en liten markering hvor vi inviterte studenter, deltakere og ansatte ved KBT Fagskole og KBT/Glimt Recoverysenter. Som vanlig åpnet vi for både fysisk og digital deltakelse. Årets tema i Norge var «Vi trenger å høre til. #Lag plass». Vi benyttet anledningen til å snakke om hvordan vi kan jobbe sammen for at det skal være rom for alle hos oss.

Vi snakker for lite om psykisk helse

Til å innlede arrangementet var vi så heldige å få med oss Stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt digitalt. I tillegg til å være leder for Utdannings- og forskningskomiteen engasjerer hun seg for psykisk helse.

For 10 år siden mistet hun moren sin til selvmord. I august i år skrev hun et debattinnlegg om hvordan hun har opplevd at det har blitt mindre og mindre ressurser i psykisk helsetjenester, og at de som pårørende i ettertid av tapet av moren fikk lite eller ingen hjelp.

Hege sa at vi snakker for lite om psykisk helse, og vi snakker om psykisk og fysisk helse som om det er to ulike ting. Hun knyttet årets tema for verdensdagen til morens livskamp. «Min erfaring er at min mamma ikke hørte til», sa hun.

Hege Bae Nyholt holder digitalt innlegg ved KBT Fagskole (bilde)
Hege Bae Nyholt holdt et engasjerende innlegg under markeringen av Verdensdagen for psykisk helse. Hun trakk blant annet fram viktigheten av å lage rom for alle, og å bygge ned tabu rundt psykisk helse.

Utdanningstilbudet ved KBT Fagskole gir håp

I sin innledning fortalte Hege at da hun leste om oss og utdanningene våre, så ga det henne håp. Både erfaringskonsulenter og sosiale entreprenørskap kan bidra til å skape mer plass hvor folk kan høre til. Nyholt tror erfaringskonsulentene er med på å endre hvordan majoriteten ser på de ulike fellesskapene og til å bryte ned tabuer.

Nyholt mente vi har standardisert det å være menneske, og at det er viktig at vi åpner opp igjen for mangfold og ulike fellesskap. Vi må sikre at alle har tilgang til noe.

Skole og barnehage viktige arenaer for å bygge god psykisk folkehelse

Som politiker engasjerer Hege seg for å styrke skole og barnehager. Skole og barnehage er viktige arenaer i samfunnet, og vi må sørge for at det er nok ressurser til at alle får den oppfølgingen de trenger. Barnehagen er viktig for langsiktig selvmordsforebygging, ved at barn vet hva det betyr å føle seg sett og hørt fra tidlig alder.

Lage rom for hverandre

Etter innledningen til Hege Bae Nyholt, var det duket for aktiviteter og refleksjon. Vi snakket sammen om hvordan vi kan lage mer plass og rom til hverandre i en hektisk hverdag. Gjengen på Glimt Recoverysenter snakket om hvordan det å samles om en felles interesse kan bidra til å skape mer rom. I klasserommet på KBT Fagskole snakket ansatte og studenter sammen både om hvordan vi kan lage rom mellom kollegaer, i rommet mellom studenter og ansatte og mellom studentene.

Om vi ikke kom fram til noe nytt og revolusjonerende, så var det fint å ha rom til å snakke sammen. Dette var første gang vi hadde en egen markering på Verdensdagen for psykisk helse. Neste år håper vi å få med enda flere, og vi vil jobbe for å for å skape enda mer rom for digital deltakelse.

Psykisk helse som en universell menneskerettighet

Det internasjonale temaet for årets verdensdag for psykisk helse, var «Our minds, our rights». Verdens helseorganisasjon stadfester at psykisk helse er en menneskerettighet. Verdensdagen for psykisk helse er en mulighet for folk og samfunn til å samle seg bak nettopp dette.

I september ble den nasjonale konferansen for recovery holdt digitalt. Der snakket blant annet Mette Ellingsdalen fra WSO om verktøyet WHO quality rights, som gir opplæring og veiledning for å utvikle menneskerettighetsbaserte tjenester.

Det går fremdeles an å se opptak av hennes foredrag og de fleste andre innleggene for årets konferanse på nettsidene til NAPHA.