Bilde av Karl Johan Johansen

Intervju på erfaringskompetanse.no – fint å være med i samtalen om erfaringskonsulentenes rolle

Erfaringskonsulentenes rolle har vært gjenstand for debatt siden de første erfaringskonsulentene ble ansatt. Den siste tiden har erfaringskompetanse.no belyst flere kritiske perspektiver. Der har de kursene og utdanningene som finnes for erfaringskonsulenter i Norge i dag blitt en naturlig del av samtalen. I dette intervjuet på erfaringskompetanse.no reflekterer rektor Karl Johan rundt hvordan utdanningen ved KBT Fagskole bidrar i utviklingen av erfaringskonsulentrollen.

Halvannet år med høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) for erfaringskonsulenter – vi er stadig i utvikling

KBT Fagskole er den første høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter i Norge. Etter halvannet år med undervisning har vi fått mer kunnskap om hva slags kompetanse studentene og yrkeslivet trenger. Vi er en ny utdanning for en (relativt) ny yrkesgruppe, og er i stadig utvikling .

«Utviklingen skjer sammen med studentene, og også med praksisstedene. De spiller en ganske viktig rolle i utviklingen ved at vi har dialog om hverandres forventninger, samt forskjell på om de har kjennskap til erfaringskonsulenter eller ikke. På denne måten finner vi stadig nye fallgruver, men også muligheter!» sier administrasjonssekretær Anne.

Anne Hirrich (bilde)
Administrasjonssekretær Anne er pådriver for dialog både i og utenfor KBT Fagskole

Det er bra at folk reflekterer over hva en slik utdanning har å si for den ennå relativt nye yrkesrollen erfaringskonsulent. For som navnet på stillingene antyder, bruker erfaringskonsulenten sine egne bruker- eller pårørendeerfaringer fra tjenester innen psykisk helse og rus i jobben sin.

Offentlige samtaler er bra for utviklingen av utdanningene

I utviklingen av nye yrkesroller i helsevesenet er det viktig å kunne diskutere både utfordringer, fallgruver og fordeler ved rollene. I studiet ved KBT fagskole er refleksjon en viktig del av undervisningen. Både rundt det studentene møter i praksis, det de opplever i undervisningen og rundt erfaringskonsulentens rolle på ulike nivå i tjenestene.

Også i utviklingen av utdanningene er det viktig å kunne diskutere både etiske spørsmål, forventninger til betydningen av utdanningene og andre spørsmål. Vi er glade for å få være med i samtalen sammen med blant andre Erfaringsskolen og Erfaringssentrum.

Nå ser vi fram til frem andre halvår av andre studieår, og flere diskusjoner både i og utenfor undervisningen som kan bidra til å utvikle både studietilbudene og erfaringskonsulentenes rolle på en konstruktiv måte. 

Bilde fra ukesamling ved KBT Fagskole høsten 2021
Kull 2 ved KBT Fagskole er nå godt i gang med studieåret. Bildet er fra den første ukesamlingen tidligere i høst. Å kunne reflektere over rollen som erfaringskonsulent er en del av undervisningen.