Silje og Anne på HYU-samling (bilde)

Hvordan kan de høyere yrkesfaglige utdanningene i Trøndelag spille hverandre bedre?

30. september sendte KBT Fagskole ut to representanter til nettverkssamlingen Arena for Høyere Yrkesfaglig Utdanning (HYU), på Norsk Fotofagskole. Selv for en digital fagskole var det godt å kunne delta på et fysisk arrangement!

Vi har blant annet snakket om hva slags behov studenter, samfunn og arbeidslivet har for utdanningene vi tilbyr. Selv om de høyere yrkesfaglige utdanningene i Trøndelag dekker mange områder og har ulik form for utdanningsløp, har vi også en felles essens og noen krav som stilles til oss fra både fylkeskommune, DIKU (direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) og andre.

Hva forventer fylkeskommunen av oss?

Fylkeskommunen vektlegger blant annet at studentene skal ha kontakt med arbeidslivet og ha mulighet til å gå rett ut i arbeid etter utdanningene. Vi synes det er veldig spennende å se hvordan de ulike utdanningene som var på samlingen jobber med dette. Kan vi legge noen felles strategier for at det skal bli mer kjent hva det betyr å velge en sånn type utdanning?

Her er kanskje KBT Fagskole for erfaringskonsulenter i en litt spesiell posisjon, fordi erfaringskonsulent ennå er et ganske nytt yrke. På avslutningen til det aller første kullet, fikk vi høre erfaringene fra den ene kommunen som hadde hatt praksisstudenter. De oppdaget at de hadde mange steder de kunne hatt nytte av en erfaringskonsulent, og på den måten avdekket de nye behov i kommunen.

Ett år med gjensidig læring

Gjennom det første året til KBT Fagskole har vi opplevd en gjensidig læring mellom studenter, fagskolen og studentene. Når fagskolestudentene har vært ute i praksis, har de også fått testet ut om teoriene de lærer fungerer i praksis. Erfaringene herfra kan både bidra til å gjøre oss og arbeidsplassene bedre! Som student ved KBT Fagskole kan du både møte behov arbeidslivet har, og også finne nye behov som gir brukere av helsetjenester bedre tilbud.

På samlingen for HYU ble vi også inspirert av LUKAS Høyere Yrkesfagskole, som ikke bare fant behov hos arbeidsplassen, men hvor studentene klarte å løse en stor utfordring på sykehjemmet de jobbet på. Det synes vi var skikkelig spennende, og vi har allerede avtalt å møte dem igjen for å bli bedre kjent.  Kanskje vi kan lære noe av hverandre som kommer både studenter, tjenestemottakere og arbeidsliv til gode?

Veien videre for de høyre yrkesfaglige utdanningene

Det ble også mange andre spennende diskusjoner, som hvordan vi kan bli bedre på nettpedagogisk kompetanse. Ved å være en del av et slikt forum, kan vi lære av hverandre om hvordan vi kan gi studenter et best mulig tilbud og samtidig møte arbeidslivets behov. Neste gang blir samlingen hos oss på KBT Fagskole, og det gleder vi oss masse til! Kanskje noen av våre studenter har noen tips til hvordan de høyrere yrkesfaglige utdanningene skal nå ut til potensielle studenter, eller tips til hva slags type utdanninger som burde ha vært tilgjengelig i Trøndelag?