Gruppebilde: NSPH og KBT Fagskole

Besøk fra Sverige | Samarbeid om å utvikle opplæringsmuligheter for erfaringskonsulenter

I november hadde KBT og KBT Fagskole besøk av den svenske paraplyorganisasjonen NSPH (Nationell Samverkan för psykisk hälsa). De har i likhet med KBT Fagskole utviklet en opplæringsmodell erfaringskonsulenter, eller Peer Support.

Under besøket ble vi bedre kjent med hvordan opplæring og utdanning av erfaringskonsulenter foregår i de to landene. Mens vi her i Norge har flere typer kurs og utdanninger, er det per i dag NSPH som står for all opplæring. Nå er KBT Fagskole, NSPH og flere andre i gang med å utvikle et nordisk og baltisk nettverk for å kunne samarbeide om å utvikle opplæringsmuligheter for erfaringskonsulenter i flere land.

Les mer om NSPH og besøket på KBT sine nettsider.