Illustrasjonsbilde

Erfaringskonsulenter med kunnskap om menneskerettigheter

Tidligere i høst hadde vi ukesamling for studentene på utdanningen for erfaringskonsulenter. Ett av temaene på agendaen var menneskerettigheter. Til å forelese om temaet, kom Mette Ellingsdalen fra WSO (We shall overcome).

Da fikk studentene blant annet bryne seg på noen spørsmål rundt menneskerettigheter utviklet av WHO – Quality Rights. Der viste det seg at studentene har en god radar for hva som er riktig i forhold til menneskerettighetene innen psykisk helse- og rusarbeid. Selv i spørsmål hvor flere svar kunne se riktig ut ved første øyekast.


Viktig trening for alle som jobber i helse- og sosialfeltet

Likevel viste øvelsen at det er viktig at folk som jobber innen helse- og sosialfeltet har god kunnskap om menneskerettighetene. Også studentene måtte tenke seg om enkelte ganger under øvelsen. Og selv om “alle” vet at menneskerettigheter er viktig, så har man det kanskje ikke lengst framme i hjernebarken, alltid.


Intervju med Ellingsdalen

I etterkant av forelesningen Mette Ellingsdalen holdt for studentene ved KBT Fagskole, har vi tatt et lite e-postintervju med henne. Hele intervju kan du lese på KBT sine nettsider.


Et lite utdrag får du her:


Hvorfor er det viktig at erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus har kunnskap om menneskerettigheter?

Alle som jobber i psykiske helsetjenester, ikke bare erfaringskonsulentene, burde ha kunnskap om menneskerettigheter, men det er ikke tilfellet i dag. Kunnskap om menneskerettigheter er viktig for at erfaringskonsulenten skal kunne bidra på en god måte og med tyngde, enten det er i tjenesteutvikling eller i direkte møte med mennesker. Hvis man ikke har kunnskap om hva menneskerettighetene betyr er det vanskelig å gjenkjenne når de brytes, og å vite hva som skal til for å styrke og respektere dem.  

Mette Ellingsdalen

Les resten av intervjuet på KBT sine nettsider.