Søknadsportalen KBT Fagskole


Velkommen til søknadsportalen og takk for at du er interessert i vår utdanning! Du søker ved å fylle ut kontaktskjema på denne siden, legge ved utfylt søknadsskjema og relevant dokumentasjon. Søknadsfrist prioriterte søknader er 20. april. Søknader sendt etter fristen og frem til 1. august settes på venteliste.

Søknader og dokumentasjon sendt via e-post blir ikke registrert.

NB! ettersending av dokumentasjon gjøres via søknadsportalen. Legg ved en kommentar om at du har sendt inn søknad tidligere og at dette gjelder ettersending av dokumentasjon.

Ved spørsmål ring +47 973 41 833


Kontaktsskjema

Velg om du søker for første gang, eller andre gang. Velg "Gjenopptak" hvis du har vært aktiv student hos tidligere og søker opptak på nytt. Fyll da ut feltet under.
Hvis du søker "Gjenopptak" legg ved en kort tekst om hvorfor du ønsker å søke på nytt.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 30 files.
Her legger du ved søknad, attester, vitnemål, kompetansebevis og lignende.
Det er viktig at du legger ved utfylt søknadsskjema. Fortrinnsvis digitalt utfylt. Hvis du skriver for hånd må du bruke blokkbokstaver.
Det er viktig at du legger ved tydelig lesbare attester, vitnemål, eller lignende før du sender inn kontaktskjemaet
https://www.kbtfagskole.no/personvernerklaering-for-kompetansesenter-for-brukererfaring-og-tjenesteutvikling-kbt/