Tekstplakat: Brukerinvolvering i forskning. Digitalt kurs med oppstart 7. september

Vil du lære mer om brukerinvolvering i forskning?

7. september starter KBT opp en ny runde med kurset brukerinvolvering i forskning.

Kurset er for deg som har lyst til å lære mer om hvordan du kan bidra til forskning. Kurset er først og fremst for deg som har erfaring fra å bruke helse- og sosialtjenester, eller velferdstjenester som NAV. Med dette kurset ønsker vi å bidra til at du som bruker kan involveres i forskningsprosesser på en mer likeverdig måte. Både ved at du får bedre innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer, og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

Les mer og meld deg på kurset brukerinvolvering i forskning