Illustrasjon - Er du vår nye lektor/lærer i sosialt entreprenørskap?

Spennende, nyopprettet stilling ved et helt nytt studietilbud! Søknadsfrist: Snarest.
Søknad sendes inn i vår jobbportal.

Er du lærer/lektor med kompetanse innen sosialt entreprenørskap?

KBT Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanningsinstitusjon lokalisert i Trondheim. Den ble opprettet som en del av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling– KBT. I dag er fagskolen et eget AS, og deler lokaler med øvrig virksomhet ved kompetansesenteret. Vi har også desentraliserte studieplasser i Kristiansand og på Steinkjer fra høsten 2023. 

KBT Fagskole tilbyr to høyere yrkesfaglige utdanninger: Erfaringskonsulent (60 studiepoeng) og Sosialt entreprenørskap (60 studiepoeng, samarbeid med Prios AS). 

I tillegg jobber vi med flere  forsknings- og utviklingsprosjekt, lokalt, regionalt og internasjonalt, som henger sammen med utdanningene vi tilbyr, eller ønsker å kunne tilby i framtiden. KBT Fagskole er i vekst, og i forbindelse med nye studier og videreutvikling av organisasjonen søker vi nå etter flere medarbeidere. 
 
KBT Fagskole starter opp nytt studie innen sosialt entreprenørskap høsten 2023. I den forbindelse søker vi etter 2 lærere/lektorer i 80-100% med tiltredelse etter avtale.  

Arbeidsoppgaver

De som tilsettes må arbeide fleksibelt med flere oppgaver som vil bli fordelt etter kompetanse og erfaring: 

 •  Planlegge og lede undervisning 
 • Veiledning av studenter enkeltvis og i grupper 
 • Organisering og oppfølging av studenter i praksis 
 • Veiledning av studenter i prosjektarbeid 
 • Ansvar og samarbeid i forbindelse med desentraliserte studier 
 • Delta i utvikling og prosjektarbeid ved fagskolen 
 • Representasjon 
 • Administrative oppgaver 

Jobben kan innebære noe reising, både i og utenfor Norge. En av stillingene vil bli tildelt studielederansvaret for utdanningen sosialt entreprenørskap. 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper til deg som søker: 

 • Utdanning som lærer/lektor. 
 • Har nettpedagogisk utdanning, eller vil forplikte deg til å ta slik utdanning dersom du ansettes. 
 • Erfaring fra entreprenørskap, gjerne sosialt entreprenørskap. 
 • Trygghet i møte med andre, gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe i team på tvers av erfarings- og utdanningsbakgrunn. 
 • Innsikt i, eller erfaring med å jobbe i team. 
 • Være åpen for å motta veiledning. 
 • Være fleksibel og åpen for at stillingsinnholdet skal justeres underveis. 
 • Gode kommunikasjonsevner og høy grad av serviceinnstilling 
 • Kan bidra til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet til å utforme stillingsinnholdet. 
 • Mulighet til å delta i nybrottsarbeid inn KBT Fagskole sine fagområder. 
 • Opplæring og veiledning i forhold til arbeidsoppgaver. 
 • Mulighet til å gjøre en forskjell i samfunnet.  
 • Variert arbeidshverdag og -oppgaver 
 • Lønn etter avtale


 

Søknadsfrist: Snarest. Søknad sendes inn i vår jobbportal.

Arbeidsgiver: KBT Fagskole 
Arbeidssted: Sorgenfriveien 9, Trondheim 
Bransjer: Utdanning 
Tiltredelse: Etter avtale 

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Karl Johan. Epost: karl.johansen@kbtkompetanse.no