Tilbake til forside – sosialt entreprenørskap

HVA ER
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP?

På denne siden finner du litt informasjon om hva som er sosialt entreprenørskap, hva sosiale entreprenører egentlig er, og hva de kan bidra med.

Det finnes flere definisjoner på sosialt entreprenørskap, for eksempel:

“Med sosialt entreprenørskap menes virksomheter som bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem og drives av de sosiale resultatene. De må i tillegg ha en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten økonomisk levedyktig og bærekraftig. Det er ikke nok at virksomheten gir samfunnsøkonomiske besparelser.”

NAV.no

eller:

«Sosialt entreprenørskap oppstår i gapet mellom staten, markedet og den frivillige sektor, når sosiale entreprenører forsøker, og ofte lykkes med, å løse presserende sosiale utfordringer og samfunnsproblemer på nye og innovative måter. De sosiale entreprenørene er driftige, kreative og tyr ofte til forretningsmetoder som hjelper dem til å effektivisere og skalere deres sosiale innsats.»

(DAMVAD for Nærings- og Handelsdepartementet 2012, s.2)​

Modell med fire sirkler, hvor den midterste ( sosialt entreprenørskap) overlapper de andre tre: Offentlig sektor, Frivillig sektor, Privat sektor
Denne figuren viser hvordan sosialt entreprenørskap oppstår i spenningspunktet mellom offentlig, frivillig og privat sektor.

Les om andre forklaringer og definisjoner på sosialt entreprenørskap, sosiale entreprenører og sosial innovasjon, for eksempel disse:

Eksempler på sosiale entreprenørskap

ReOdor er et kreativt gjenbruukessenter. Deres forretningsidé er å skape personlig utvikling gjennom deltagerkonstruert kunnskap og læring sammen med andre.

Medarbeiderne gir jobb til folk som har sluttet med rus. De leverer flere tjenester, som flyttetjenester, henting av noen typer avfall og vasking.

Epleslang kombinerer det å ta vare på ressurser (epler) som ellers ville ha gått til spille med arbeidstrening.

Singersnella/Sikksakk kombinerer integrering, klesproduksjon og gjenbruk. Prosjektet har skapt arbeidsplasser til innvandrerkvinner i Trondheim som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Kvinnene har lært å sy og produsere kvalitetsprodukter for eksempelvis Husfliden. Samtidig har de fått et nytt fellesskap utenfor hjemmet, norskopplæring og egen inntekt. Som et ekstra element benytter de rester fra produksjonen til å lage mindre produkter, som eksempelvis PC-vesker, slik at minst mulig går til spille.

Sølvi Kvam og Randi Bakken står i bresjen for prosjektet Sikksakk, og de har blant annet nært samarbeid med NAV. Her er Karl og Lubna fra KBT Fagskole på besøk og ser hvordan de jobber og hva de produserer. Produktene som ligger fremst på bordet er laget av restmaterialer.

Noen AS ble startet av en pårørende til en person med demens, som hadde gått rundt og tenkt: Enn om jeg kunne ha ringt NOEN. Bedriften jobber for at personer med demens og de rundt skal oppleve god livskvalitet. I videoen under, forteller gründer Heidi Wang litt om Noen og hvordan de bidrar til et mer helsefremmende samfunnn.

Økosystem for sosialt entreprenørskap

Under ser du en modell om økosystemet for sosialt entreprenørskap, som kan minne litt om en bikube. I midten står offentlig politikk og handlingsrom for vekst nedenfra. Rundt er ulike faktorer som ofte må til for at et sosialt entreprenørskap skal være levedyktig:

Illustrasjon - økosystem for sosialt entreprenørskap
  • Forskning og utdanning – praktiske læringsformer
  • Politisk anerkjennelse – lovgivning
  • Markedsadgang
  • Start-up og skaleringssystemer – finansielt rammeverk
  • Tilgang på kapital
  • Nettverk

 

Den sosiale entreprenøren

Illustrasjon - bilde av mennesker som jobber sammen på et kontor
En sosial entreprenør ser gjerne muligheter til å løse et problem i gapet mellom hva det offentlige, frivillige og private gjør per dags dato. (Illustrasjonsfoto fra Unsplash)

Om sosiale entreprenører, skriver Nordisk ministerråd:

”Sosiale entreprenører arbeider for sosiale endring i de sprekkene og hullene som eksisterer mellom staten, markedet og det frivillige samfunn. En sosial entreprenør anerkjenner et sosialt problem og bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse dette problemet. Suksess i sosialt entreprenørskap blir ikke målt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har.”

Nordisk ministerråd, 2011

4 typer sosiale entreprenører

Vi kan dele inn sosiale entreprenører i fire ulike grupper:

  • Forretningsbaserte aktivister. Entreprenører som bidrar til en felles sak ved å selge produkter eller tjenester. ​
  • Sosiale forretningsfolk. Bedrifter som driver forretning med formålet å hjelpe utsatte grupper. ​
  • Innovative foreninger. Profesjonelle folkeorganisasjoner som tar nye metoder i bruk for å møte sosiale behov. ​
  • Nyskapende sosialarbeidere. Løser spesifikke sosiale behov på nye måter. Finansiering er basert på enten offentlig eller privat støtte, eller leverandøravtaler.

(Kilde: Mandag Morgen 2010)