Den sosiale entreprenøren

Illustrasjon - bilde av mennesker som jobber sammen på et kontor
En sosial entreprenør ser gjerne muligheter til å løse et problem i gapet mellom hva det offentlige, frivillige og private gjør per dags dato. (Illustrasjonsfoto fra Unsplash)

Om sosiale entreprenører, skriver Nordisk ministerråd:

”Sosiale entreprenører arbeider for sosiale endring i de sprekkene og hullene som eksisterer mellom staten, markedet og det frivillige samfunn. En sosial entreprenør anerkjenner et sosialt problem og bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse dette problemet. Suksess i sosialt entreprenørskap blir ikke målt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har.”

Nordisk ministerråd, 2011

4 typer sosiale entreprenører

Vi kan dele inn sosiale entreprenører i fire ulike grupper:

  • Forretningsbaserte aktivister. Entreprenører som bidrar til en felles sak ved å selge produkter eller tjenester. ​
  • Sosiale forretningsfolk. Bedrifter som driver forretning med formålet å hjelpe utsatte grupper. ​
  • Innovative foreninger. Profesjonelle folkeorganisasjoner som tar nye metoder i bruk for å møte sosiale behov. ​
  • Nyskapende sosialarbeidere. Løser spesifikke sosiale behov på nye måter. Finansiering er basert på enten offentlig eller privat støtte, eller leverandøravtaler.

(Kilde: Mandag Morgen 2010)