Økosystem for sosialt entreprenørskap

Under ser du en modell om økosystemet for sosialt entreprenørskap, som kan minne litt om en bikube. I midten står offentlig politikk og handlingsrom for vekst nedenfra. Rundt er ulike faktorer som ofte må til for at et sosialt entreprenørskap skal være levedyktig:

Illustrasjon - økosystem for sosialt entreprenørskap
  • Forskning og utdanning – praktiske læringsformer
  • Politisk anerkjennelse – lovgivning
  • Markedsadgang
  • Start-up og skaleringssystemer – finansielt rammeverk
  • Tilgang på kapital
  • Nettverk