Tilbakeblikk på sterkere sammen 2023 – Mange veier til bedring  

Fra 6. til 8.november var det igjen duket for Sterkere Sammen-konferansen i Oslo. Sterkere Sammen er en årlig konferanse for erfaringskonsulenter i regi av Erfaringssentrum. I år var temaet “Mange veier til bedring”. Vi fikk se gode eksempler på hvordan erfaringskonsulenten kan bidra til recovery, åpenhet og inkludering.   

Delegasjonen fra KBT Fagskole bestod denne gangen av erfaringskonsulentene Lubna Rahban og undertegnede, Anne Louise Wolff. Vi deltok begge på konferansen for første gang. I tillegg fikk vi selskap av både nåværende og tidligere studenter, forelesere og andre venner av KBT. Rektor, Karl Johan Johansen, var også innom for å holde en presentasjon for arbeidsgivere.

Landets største samling for erfaringskonsulenter 

I løpet av de siste årene har en rekke aktører bidratt til et mer engasjerende yrkesmiljø for oss som jobber som erfaringskonsulenter. Det arrangeres både samlinger, kurs og seminar. Man kan også kan melde seg inn i organisasjoner og arbeidstakerforeninger som jobber aktivt for å styrke yrkesgruppa.  

Sterkere Sammen-konferansen er likevel den arenaen som samler flest erfaringskonsulenter på én gang. På årets konferanse var det til sammen rundt 270 deltakere, hvorav flesteparten jobber som, eller ønsker å jobbe som erfaringskonsulenter. Med andre ord er det en god arena for å nå ut til potensielle kommende studenter ved fagskolen. 

Viktig med møteplasser for erfaringskonulenter

Det gjør noe med oss å være rundt såpass mange av “våre egne”. Å være i et rom fylt med yrkeskollegaer med bakgrunn som kanskje ligner ens egen, og felles holdninger og forståelse som knapt trenger å uttrykkes for at de likevel oppfattes.  
 
Mange erfaringskonsulenter, antakelig de fleste, er den eneste av sitt slag på arbeidsplassen. Man får dermed sjeldent muligheten til å møte yrkeskollegaer. Især derfor er det så viktig at vi har noen treffpunkt, slik Sterkere Sammen er. Det bidrar til at vi blir nettopp sterkere sammen. 

Flere veier til et bedre liv 

Årets tema på konferansen var altså “Mange veier til bedring”, som også var en tydelig rød tråd i de fleste innleggene. Allerede på åpninga fikk vi et glimrende eksempel på en alternativ rute til bedring fra Sagatun Recovery: nemlig musikk og musikkterapi! På Sagatun har deltakerne tilgang på et musikkverksted, hvor musikk på ulike måter brukes for å danne og styrke felleskap, og vekke interesse og motivasjon hos hver enkelt.  

KBT-student inspirerte til å bruke naturen mer  

Like etter innslaget fra Sagatun kom professor i sykepleie, Siv Skarstein, og KBT-student Hanne Lunde på scena for å snakke om mestring og muligheter. Spesielt identitet og dens betydning ble tematisert i presentasjonen. 

Hanne har lenge engasjert seg i Medvandrerne. Der har hun virkelig fått øynene opp for hva tid i naturen kan gjøre for tilfriskningsprosessen, og et rusfritt liv. Etter hvert har hun til og med fått etablere sin egen Medvandrerne-avdeling i Hallingdal, og er for tida i praksis på et treffsted i Gol.

Les mer om hvordan Hanne hjelper andre: Hanne var bruker, hjelper nå andre – NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 
 

Er fagpersoner med egenerfaring redde for å bli “en av oss”? 

 I den neste bolken på programmet snakket Ina Bekkevold-Jernberg om utfordringene mange fagpersoner møter i vurderingen om bruk av egen erfaringskompetanse, og presenterte en rekke interessante funn fra forskning.  

 Vi fikk blant annet høre at til tross for at diagnostiserbar psykisk lidelse er veldig vanlig innen helsefagfeltene, velger så mye som én av tre å aldri dele det med dem de hjelper. Noen av årsakene som ble presentert var frykt for økt belastning for tjenestemottaker, og for at man skal virke uprofesjonell. Det framkom videre at fagpersonene er begrenset av en “ikke-selvavslørende kultur” knyttet til stigma overfor brukere. De er redde for å være “en av oss”. 

Erfaringskonsulentene baner vei for mer åpenhet 

Som erfaringskonsulenter vet vi nytten brukere har av å bli møtt av noen som er åpne om sin erfaringskompetanse, men dette synes altså fremdeles å være krevende for andre yrkesgrupper. Bekkevold-Jernberg påpekte at mer åpenhet kan bidra til redusering av stigma om psykiske helseplager, og at det er en virksom komponent i hjelpearbeidet. Å skulle holde en stor del av seg selv hemmelig koster. 

Erfaringskonsulenter i team med hverandre 

Fra Recoveryhjelpa i Sandnes kom erfaringskonsulentene Morten Wathne og Cecilie Reinertsen Egeland. Ved å ta innbyggerne de møter sine behov, ønsker, drømmer og tidligere aktiviteter i betraktning forsøker de å bistå på deres recoveryreise. De bruker alle tilbudene som eksisterer i Sandnes, og følger innbyggerne til de ulike aktivitetene helt til de er trygge nok til å dra alene.  

Les også: Brobyggerne mellom behandling og meningsfulle fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet – NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 
 
Mange steder er det kun én erfaringskonsulent ansatt, men Kai Knutsen, Line Bruvoll og Espen Myrvåg jobber sammen i Ålesund kommune. De dro fram fordelene med å være flere. I teamet er de til sammen hele fem erfaringskonsulenter, og de har stått på for at deres kompetanse skal likestilles med andre fag. Vi fikk høre om hvordan de kan nyttiggjøre seg av hverandres erfaringer i jobben, og at støtten fra andre erfaringskonsulenter har vært viktig. 

Les også: Team med erfaringskonsulenter fra Ålesund kommer til Sterkere Sammen 2023 – Erfaringssentrum.no 

Erfaringskonsulentprisen 2023 til Cecilie Reinertsen Egeland  

Til utdeling av prisen for årets erfaringskonsulent, var ingen ringere enn Målfrid J. Frahm Jensen samt en ikke-erfaringskonsulent, nemlig helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol henta inn. Det var tidligere nevnte Cecilie Reinertsen Egeland som fikk prisen i år, etter en enstemmig avgjørelse fra priskomitéen. Cecilie har gjennom sitt arbeid i Recoveryhjelpa banet vei, og som komitéen sier: «Cecilie ser ressursene til den enkelte. Hun bidrar til å fremme rollen til erfaringskonsulenter og synliggjøre hvor viktig dette arbeidet er på en fremragende måte. Personen betyr en forskjell for mange».  

“En dag skal du dø, men alle andre dager skal du leve” 

For mange av de frammøtte ble foredraget fra Per Anders Nordengen et klart høydepunkt. Per Anders er prest, men kunne like gjerne ha jobbet som komiker. Gjennom bruk av humor klarte han å sette ord på mange av redslene mange av oss har, men sjeldent snakker om. “Mange er så dritredde for å dø at de kommer til å dø av forstoppelse!” sa han blant annet, til trillende latter fra salen. Innlegget hans fikk nok også noen av oss til å reflektere litt omkring hvordan vi snakker om de såre tingene, og om oss selv.  

Per Anders spurte om livet egentlig handler om å finne svarene, eller handler det om å finne spørsmålene? Kanskje kan en mer undrende tilnærming gagne oss erfaringskonsulenter også.

Parallellsesjoner for erfaringskonsulenter og arbeidsgivere 

Den siste dagen startet også med musikk. Denne gangen nydelig framført av en veldig musikalsk gjeng fra Stedet Sagene. Videre var det to separate sesjoner: én for erfaringskonsulenter, og én for arbeidsgivere som allerede har ansatt EK, eller som ønsker å ansette noen.  Karl Johan Johansen fra KBT Fagskole holdt en presentasjon for arbeidsgivere.

Et organisert arbeidsliv – også for erfaringskonsulenter 

På sesjonen for erfaringskonsulenter hørte vi først på en panelsamtale mellom Liese Recke, Morten Brodahl og Ann-Mari Lofthus. De diskuterte det å jobbe i rus- og psykisk helsefeltet. Videre hadde vi workshop rundt bordene, hvor vi især snakket om utfordringene i EK-jobben. Mye av det som kom fram var relatert til lønn, ansettelsesforhold og rolleforståelse (både av oss og andre). Derfor passet det godt at neste bolk på programmet var med Fagforbundet, som per i dag er det eneste forbundet som spesifikt organiserer erfaringskonsulenter. 

Fagforbund for erfaringskonsulenter

Fagforbundet vekket mye engasjement i salen, og spørsmålene lot ikke vente på seg. Mange av oss jobber i mindre stillinger, eller på prosjektbasis, og erfaringskunnskap sidestilles fremdeles ikke med fagkunnskap. Dette er noen av faktorene som påvirker lønna, samt omdømmet vårt innen helsesektoren for øvrig.  

Man kan møte mange ulike utfordringer i jobben som erfaringskonsulent, og vi står ofte alene. Kanskje har vi få kollegaer å henvende oss til, og få som vet noe om yrket vårt. Da blir det desto viktigere å ha muligheten til å organisere seg, og at også fagforeninga har god forståelse av jobben vår.  
Det er med andre ord ikke bare andre faggrupper som må få øynene mer opp for hva vi gjør og kan tilby, det må også fagforeningene. 

Sterkere Sammen – også med andre yrkesgrupper 

Nærmere slutten av programmet møttes erfaringskonsulent Pål Berger og overlege Trond Aarre på scena for å reflektere litt mer rundt recoveryarbeid. Deres ulike bakgrunn og innfallsvinkel møttes på et vis “på midten”, noe som godt illustrerte hvordan erfaringskonsulenter er nyttige i tverrfaglig samarbeid. Kanskje er det enda slik at andre faggrupper ofte jobber utenfra, og problemfokusert, mens erfaringskonsulenten forsøker å jobbe innenfra, og med håp.  

Å gi av overskuddet

Avslutninga var det erfaringskonsulent og musiker Morten Sommerbakk som sto for. Vi fikk mer sang, og mange kloke ord som var fine å ta med hjem, blant annet om at vi skal gi til andre av overskuddet vårt, og ikke når vi selv går i minus.  

Etter disse dagene kjente nok mange på at det i grunn er ganske heftig å være på konferanse, og i så måte dro vi kanskje hjem med et lite underskudd på energi… Men i bagasjen tok vi med oss mange fine minner, ny kunnskap, og nye bekjentskap.  

Vi ses neste år!