Semesteravslutning høst 2020


Torsdag 10. desember var det frist for siste eksamensinnlevering i høstsemesteret. For å markere dette arrangerte vi digital semesteravslutning for våre studenter. Vi har mimret om semesteret som har gått og har sett tilbake til den første digitale forelesning, flytting av kontor- og undervisningslokaler, første fysisk-digitale samling i Trondheim, første leverte eksamen, praksisarbeid og m.m. Det har vært godt å se hva vi i fellesskap har fått til og vi ser frem til neste semester.

Vi tar med oss erfaringene og lærdommen fra høsten videre til vårsemesteret, og håper at vi kan skape et enda bedre læringsmiljø for studentene. For i år gjenstår det sensurering av eksamensoppgavene, evaluering av semesteret og ytterligere planlegging av vårsemesteret. For enkelte studenter gjenstår det utsatt eksamensarbeid – lykke til, og stå på!

For oss i KBT Fagskole står hjulene heller ikke stille, men vi ønsker våre studenter og samarbeidspersoner en riktig god desember og en fredelig juletid. Ta vare på hverandre.

Et utdrag fra studenters svar på: “Hva er du mest fornøyd med ved deg selv dette semesteret?”

Et utdrag fra studenters svar på: “Hvordan har du opplevd fagskolegjengen dette semesteret?”