Bilde fra klasserommet ved KBT Fagskole

Sosiologistudenter i praksis ved KBT Fagskole

Hvordan fungerer den hybride undervisningen sett med et sosiologisk blikk?

Juni og Marte går 3. året på bachelor i sosiologi ved NTNU. Der har de mulighet til å ta et emne som heter sosiologi i praksis, som skal gi studentene bedre forståelse for hvordan sosiologi kan brukes i det virkelige liv.

I høst har de to studentene hatt KBT Fagskole som case i emnet. De har deltatt i undervisning og veiledningstimer både fysisk og digitalt. De har også sendt ut en spørreundersøkelse til studentene ved KBT fagskole, samt hatt dybdeintervju med noen av fagskolestudentene. Problemstillingen til sosiologistudentene handler om den hybride løsningen (samtidig fysisk og digital undervisning) vi bruker her ved KBT Fagskole.

Juni og Marte som studerer sosiologi ved NTNU har sett på utdanningen ved KBT Fagskole med et sosiologisk blikk.

Utenfraperspektiv på utdanningen, med fokus på hybrid undervisning

For oss i KBT Fagskole er det sunt å få et utenforblikk på utdanningen vår. Vi er nå i vårt 3. år med undervisning. Selv om vi fremdeles kan ses på som et nytt tilskudd i undervisningssektoren, så har vi rukket å etablere mange rutiner og vaner.

De to sosiologistudentene har sett spesielt på hvordan den hybride løsningen med undervisning i klasserom og på nett samtidig fungerer. Senere vil de presentere en rapport, og vi er spente på hva de kommer fram til. Kanskje har de noen tips om hvordan vi kan få undervisningen til å fungere enda bedre?

Observasjon og intervju

I løpet av praksisperioden har de observert undervisningen både fra klasserommet og via nett.

«Det er forskjell på å delta fysisk og digitalt. Fordelen med å delta fysisk er at man lettere kan danne relasjoner. Det skjer også i pausen, for eksempel ved kaffemaskina. Og så ser vi at det kanskje er lettere å holde konsentrasjonen for dem som deltar fysisk. For da er det noen som følger med for deg. Når du deltar digitalt så kan du skru av kameraet, kanskje slenge deg ned på senga eller begynne med andre ting»

Selv om det kan være lettere å miste fokus ved digital undervisning, ser sosiologistudentene også fordeler. For eksempel blir forelesningene tatt opp. Da er det mulig å se ting om igjen.

Les mer om utdanningen for erfaringskonsulenter ved KBT Fagskole

Marte og Juni har vært flue på veggen i undervisningen ved KBT Fagskole både fysisk i klasserommet og digitalt via Zoom. De har også deltatt i undervisningen når det har vært ukesamling, og slik sett forskjellen på når det bare er lokale studenter til stede, og også tilreisende.

Synes den hybride løsningen fungerer bra

Etter å ha vært gjennom to år med ulike restriksjoner knyttet til en viss pandemi, så har de alle fleste studenter fått et forhold til digital, og kanskje også hybrid, undervisning. Dermed har de to sosiologistudentene kjent på kroppen hvordan det er å leve i et digitalt, eller delvis digitalt studentmiljø.

«Vi er bevisste på hva som er lettere å falle ut av. Vi ser våre egne feil – undervisningen kan bli bakgrunnsstøy. Nå ser man mer løsninger, alle har lært mer av de digitale verktøyene».

Til forskjell fra mange utdanninger, så har KBT Fagskole fra start ment å ha hybride løsninger, slik at det er mulig å følge utdanningen både fra klasserommet og digitalt. «Jeg synes hybrid fungerer bra, når dere har med moderator. Det er viktig at man kan stille spørsmål, og at de blir fanget opp».

Også når det er ukesamling ved fagskolen er undervisningen hybrid. Klasserommet er imdlertid litt mer befolket, noe både studenter og undervisere synes er kjekt.

KBT Fagskole som førstevalg

I faget sosiologi i praksis, kunne studentene velge mellom 8 ulike arbeidsplasser. Etter å ha fått presentert de ulike bedriftene og organisasjonene, var ikke de to studentene «våre» i tvil om hvor de ville hen. «KBT Fagskole hørtes spennende ut. Vi kunne velge mellom åtte ulike steder, og det var førstemann til mølla», sier de. De to er skjønt enige om at de var heldige som fikk førstevalget sitt.

Hva gjør en sosiolog?

Som student ved fag som ikke retter seg mot spesifikke profesjoner, kan kanskje framtiden som arbeidstaker virke noe uklar en periode. For hva gjør egentlig en sosiolog? «Vi har lært å se på de små tingene, og hvordan man kan jobbe som sosiolog. Sosiologer er en slags konsulent, et bindeledd». De to studentene har også blitt inspirert av Anne Hirrich i fagskolen, som har bakgrunn som sosiolog.

Tror erfaringskonsulenter kan være nyttige på mange ulike arbeidsplasser

For Marte og Juni var erfaringskonsulent et ukjent begrep. Etter å ha observert studiet og studentene, ser de stort potensiale for erfaringskonsulentene.

«Det er et spennende konsept, og bra for velferdssamfunnet. Det har vært relevant læring for oss. Blant annet har vi lært viktigheten av relasjoner, noe man burde lære tidligere, som på ungdomsskolen. Kanskje erfaringskonsulenter kunne ha gått inn i skolen, i forebygging. Det er relevant uansett.»

Juni og Marte tror det finnes mange steder hvor erfaringskonsulenten kan være nyttige: Helsetjenester, skoler – alle steder hvor det er relasjoner. «En type HR», sier de.

Lett å gli inn i miljøet ved KBT Fagskole

For Marte og Juni har det vært spennende å komme inn i et annet studiemiljø enn de er vant til – som tilskuere. Selv om de har vært på besøk, og observert de andre i rommet, så føler de seg inkludert på et vis.

«Det har vært interessant å se hvordan vi har glidd inn i miljøet. Jeg er fascinert over hvor åpne folk her er om sin egen historie. Det har satt mye i perspektiv», sier en av dem.

Med det vil vi takke for besøket. Vi gleder oss til å lese rapporten, og finne ut hvordan vi kan lage et enda bedre tilbud for både digitale og fysisk tilstedeværende studenter ved KBT Fagskole.

I praksisoppholdet har de to sosiologistudentene ikke bare sett på selve undervisningen, men også observert hvordan pausene og det å møtes ved kaffemaskina virker inn. Her står Marte og Juni og prater med Anne Hirrich – som også har bakgrunn som sosiolog.