Samarbeid

Rekruttering til prosjekt

Masterstudent Line M. Tveitstulen ved Universitetet i Sørøst-Norge skal skrive en masteroppgave med tittelen “En studie av hvordan brukerspesialister i FACT-team opplever egen innflytelse i psykisk helse- og rusarbeid”. 

Hun ønsker å komme i kontakt med erfaringsmedarbeidere /brukerspesialister som jobber i FACT-team som hun kan intervjue i forbindelse med studien. 

Line sier dette om studien: 

“Jeg ønsker å gå inn i brukerspesialistenes egne erfaringer og nyansene i disse for å få en dypere forståelse av erfaringskunnskapens bidrag og rolle i fagfeltet. Så utgangspunktet for studien er brukerspesialistenes unike posisjon både inn mot brukere/pasienter, helsetjenestene og fagpersonene. I den sammenheng vil det være interessant å undersøke hvordan de opplever egen innflytelse på tjenestene og i samarbeidet med fagutdannede kolleger. ” 

Dersom du er i målgruppa og ønsker å bli intervjuet kan du ta kontakt med Juni Raak Høiseth i KBT så kan hun videreformidle informasjon til Line.

Utvikling av flerfamilieterapitilbud

Barnevernstiltaket Gartnerhaugen, i Trondheim, er i gang med å planlegge flerfamilieterapitilbud og ønsker innspill i prosessen. KBT Fagskole har fått forespørsel om studenter kunne tenke seg å møte arbeidsgruppen en gang i november. Les mer her:

Samarbeid med Ex-In

KBT Fagskole har inngått et formelt samarbeid med Ex-In i Tyskland. I løpet av høsten 2022 skal vi utdype dette samarbeidet.