Læringsplattformen

Utdanningen for erfaringskonsulenter er nå godkjent av NOKUT, og det tas sikte på oppstart høsten 2020. Det vil gjennomføres fortløpende opptak første året. Se nærmere informasjon nedenfor og på https://www.kbtmidt.no/

Læringsplattformen sørger for at kommunikasjon mellom fagskolen og den enkelte student samt studentene som klasse vil være enkelt, raskt og oversiktlig å finne frem til. Digital oppfølging og veiledning av studentene er god ressursutnyttelse både for fagskole og studenter. Oppgaver og innleveringer vil i hovedsak leveres på læringsplattformen, og lærere vil gi studentene tilbakemeldinger og vurderinger her. Lærere har også mulighet til å følge den enkeltes progresjon i studiet, slik at fagskolen kan følge opp og tilrettelegge ved behov, og evt. ta kontakt med studenten for en samtale om det oppdages manglende progresjon.

Fagskolen har mulighet til å gi studenter felles opplysninger gjennom studiet. Studenter har mulighet til å stille spørsmål til lærer eller andre ved skolen, og vil få respons innen 3 dager. Fagskolen har også mulighet til å henvende seg til den enkelte student. Læringsplattformen gjør det mulig for studentene å kommunisere seg imellom i eget læringsrom, ved for eksempel å stille spørsmål, utveksling av notater etter gruppearbeid eller dele læremidler og ressurser. Dette vil ha betydning for fagskolens studentdemokrati og det sosiale samspillet. Læringsplattformen gir også studentene større fleksibilitet med når de kan jobbe. Deler avundervisningsopplegget blir streamet og lagt ut i etterkant slik at studenter som behøver mer tid kan bruke mer tid på å gå gjennom forelesningene i sitt tempo. Fagskolen vil kontinuerlige legge ut læremidler, litteratur og andre ressurser for å sikre at oppdatert lærestoff for studentene. Studenten vil få innloggingsdetaljer ved første fellessamling.

Teknisk opplæring og støtte

Studentene vil få tilgang til og opplæring i bruk av læringsplattformen ved første fellessamling. I administrasjonen ved fagskolen er det ansatt en egen IT-ansvarlig som har ansvar for teknisk støtte, og er tilgjengelig på dagtid over telefon, læringsplattformen, ved fellessamlinger og ved skolens kontor.