Opptak Sosialt Entreprenørskap 2024/2025

Trondheim er et poststed. Eksempel: 7010 Trondheim
Velg om du sender søknad eller om du ettersender dokumentasjon. Velg “Jeg ettersender dokumentasjon” hvis du allerede har søkt og ettersender relevante dokumenter for søknaden.
Heltid: teori og praksis på 1 år ; Deltid: teori første året, praksis andre året, totalt 2 år
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 30 files.
Her legger du ved søknadskjema, attester, vitnemål, kompetansebevis og lignende.
Uten søknadsskjema er søknaden ugyldig. Fyll ut søknadsskjema fortrinnsvis digitalt. Hvis du skriver for hånd bruk blokkbokstaver.
Kontroller at vedleggene er tydelig lesbart før du sender inn.
https://www.kbtfagskole.no/personvernerklaering-for-kompetansesenter-for-brukererfaring-og-tjenesteutvikling-kbt/