Student erfaringskonsulent

Medlemsskap for studenter som tar utdanningen “for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid” på heltid eller deltid og registrert studieavgift for gjeldende semester. Du må være logget inn på Lifter for å se innhold.

Info om utdanningen finner du på denne siden: Høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter – KBT Fagskole