Student erfaringskonsulent

Medlemsskap for studenter som tar utdanningen «for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid» på heltid eller deltid og registrert studieavgift for gjeldende semester.