Student sosialt entreprenørskap

Medlemsskap for studenter som tar utdanningen «sosialt entreprenørskap» på heltid eller deltid og registrert studieavgift for gjeldende semester.