Student sosialt entreprenørskap

Medlemsskap for studenter som tar utdanningen “sosialt entreprenørskap” på heltid eller deltid og registrert studieavgift for gjeldende semester.