Erfaringskonsulentutdanning

På denne siden finner du informasjon som er relevant for deg som er meldt opp som student ved erfaringskonsulentutdanningen. Pensum, annen undervisningsmateriale og eksamen finner du under hvert enkelt emne i menyen på høyre siden. Du må være logget inn på Lifter for å se innhold på denne siden.

Generell informasjon om erfaringskonsulentutdanningen finner du på utdanningens hovedside: Høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter


Informasjon om våren 2024

Ukesamling: Uke 5 og uke 22

Oppstart: 08.01.24

Eksamensdato: EK002T (21.03.24) EK005P (16.05.24) EK003T (13.06.24)

Pensum EK002T:

Bøker – (må kjøpes)

Dahl, Therese (2011). Brukeren som veileder. Oslo: Gyldendal. 62 s. Kap. 4, 5, 7 og 11

Imsen, Gunn (2020). Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi. Oslo: Universitetsforlaget. 216 s. Kap, 2-7, 10-11

Iversen, Anita (2020). Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid – kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester. Oslo: Gyldendal. 162.s. (hele boka)

Tveiten, Sidsel (2020). Helsepedagogikk – helsekompetanse og brukermedvirkning. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke. 111. s.  Kap.1, 3, 5,8-10

Klikk på overskriftene for å se innholdet i nedtrekksmenyen: