Zoom – Sosialt Entreprenørskap


Zoom er et verktøy KBT Fagskole bruker for online videomøter, forelesninger og andre samlinger. Dette er med andre ord et undervisningsrom på nett. På denne siden legger vi ut lenker til forskjellige undervisningsrom som du som er student kan trykke deg inn på.

Meeting ID 86397231338
Topic KBT Fagskole undervisning Sosialt Entreprenørskap 2023-2024
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time This is a meeting with no Fixed Time.
Timezone Europe/Oslo
Join via Zoom App Join

Trykk på “join” for å delta på forelesning og/eller webinar. Du trenger ikke passord. Undervisningsrommet åpner 10-15 min før arrangementet begynner. Du vil komme til et digitalt venterom hvor verten vil slippe deg inn fortløpende. Ved innslipp er mikrofonen slått av. Forelesninger vil bli tatt opp og lagt ut på denne siden.Trykk på “join” for å delta på forelesning og/eller webinar. Du trenger ikke passord. Undervisningsrommet åpner 10-15 min før arrangementet begynner. Du vil komme til et digitalt venterom hvor verten vil slippe deg inn fortløpende. Ved innslipp er mikrofonen slått av. Forelesninger vil bli tatt opp og lagt ut på denne siden.


Opptak fra forelesningene

Opptakene viser kun delt skjerm fra forelesningene og lyd. Det vil si at du ikke ser underviseren eller andre deltakere fra forelesningene. Når opptakene er tilgjengelig vil de vises her.