Send inn din søknad – opptak til etablerer opplæring 2023-24

Med dette skjemaet søker du opptak til prosjektet “etablerer opplæring” ved KBT Fagskole i samarbeid med Prios, og finansiert av Trøndelag fylkeskommune.

Oppstart opplæring: 4. september 2023
Søknadsfrist: søndag 9. juli kl. 23:59
Kvalifiserte søkere blir innkalt til opptaksintervju i tidsrommet 10.-14. juli 2023
Informasjon om opplæringsprogrammet blir gitt på opptaksintervjuet.
Det er totalt 10 plasser.

Kriterier for opptak:
– du må kunne presentere en bedriftsidé eller et konsept som du ønsker å utvikle
– du må være motivert til å fullføre opplæringsprogrammet (se motivasjonsbrev)
– grunnleggende datakunnskap er en fordel- dokumentasjon om det foreligger, som viser utdanning og arbeidserfaring

Her kan du skrive om dine konkrete ideer eller konsepter som du ønsker å utvikle.
Her kan du fortelle om hva som motiverer deg til å søke på opplæringsprogrammet.
Skriv her om det du anser relevant for opplæringsprogrammet. Legg ved dokumentasjon dersom det foreligger.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 30 files.
Her legger du ved eventuelle attester, vitnemål, kompetansebevis og lignende.
https://www.kbtfagskole.no/personvernerklaering-for-kompetansesenter-for-brukererfaring-og-tjenesteutvikling-kbt/