Opptak Erfaringskonsulent innen psykisk helse- og rusarbeid 2024/2025

NB! Oppgi personnummeret i 11 siffer. FEKS: 01019032157
Eksempel på poststed vil være Trondheim. Feks 7010 Trondheim
Velg om du søker for første gang, eller om du har sendt søknad ved et tidligere opptak og fått avslag. Velg “Gjenopptak” hvis du har vært aktiv student hos kbt fagskole tidligere og søker opptak på nytt. Velg “Ettersend dokumentasjon” hvis du allerede har søkt i år og ettersender relevante dokumenter for denne søknaden.
Heltid: teori og praksis på 1 år ; Deltid: teori første året, praksis andre året, totalt 2 år Fra studieåret 2024/25 kan du søke desentralisert utdanning for erfaringskonsulenter i Agder og Innlandet. Tar du utdanningen desentralisert, følger du den samme hybride utdanningen som resten av studentene, og får samtidig mulighet til lokal oppfølging og oppmøte. OBS! For å søke opptak i Agder eller Innlandet må du være registrert bosatt i fylket du søker opptak i.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 30 files.
Her legger du ved søknadskjema, attester, vitnemål, kompetansebevis og lignende.
Uten søknadsskjema er søknaden ugyldig. Fyll ut søknadsskjema fortrinnsvis digitalt. Hvis du skriver for hånd bruk blokkbokstaver.
Kontroller at vedleggene er tydelig lesbart før du sender inn.
https://www.kbtfagskole.no/personvernerklaering-for-kompetansesenter-for-brukererfaring-og-tjenesteutvikling-kbt/