Kull 2020

kull 2020
Bilde fra avslutningen for Kull 1 ved KBT Fagskole.
kull 2020
Her har en del av staben ved KBT fått blomster fra studentene.
kull 2020
Her er Michael i gang med å fremfør en sang.
kull 2020
Her framfører Erik lyrikk for medstudenter og lærere:

Rikdom å magi handler om å gi og venner som er der for å bli.
Lite betyr gull hvis livet føles kaldt og sort som kull.
Ingen vil være den ene som står utenfor alene.
Håper og tror at vi best sammen spirer og gror.

kull 2020
Rektor holder tale til studentene på avslutningen