Eksempler på praksisplasser – Erfaringskonsulent

Tilbake til hovedsiden – utdanning for erfaringskonsulenter

Illustrasjonsbilde - praksisplass
I samarbeid med studentene ser vi etter relevante praksisplasser i nærheten av der de bor. Det kan for eksempel være lavterskeltilbud, DPS-er eller NAV. Bildet er fra et lavterskeltilbud i Oslo-området (Foto: Anne Hirrich)

Generelt om praksis

Utdanningen for erfaringskonsulenter består av 50% praksis (praksisemne 1 og praksisemne 2). Det vil si totalt at studentene er ute i relevante tjenester om lag 270 timer per praksisemne. Ved fagskolen er det en egen praksisansvarlig (PA), som har kontakt med praksisplassene og bistår studentene i å finne praksisplass.

Veien til praksisplass

Det er flere måter å finne praksisplasser. Noen studenter er allerede ute i arbeid, og er i praksis på arbeidsplassen sin. For å kunne ta praksisemnene på egen arbeidsplass, må det gjøres avtaler via praksisansvarlig. Blant annet må det være en godkjent veileder på arbeidsplassen, og det bør legges til rette for at studenten kan følge undervisningsopplegget på fagskolen. Dette avklares i samarbeid med praksisansvarlig.

Andre studenter har sett seg ut et sted de ønsker å være i praksis. Da kan PA være behjelpelig med å ta kontakt og finne ut om det er et egnet sted, og om de har mulighet til å ta inn studenten. Det er ingen garanti for å få praksis akkurat der du ønsker, men vi vil gjøre vårt beste for å få det til.

Så er det studenter som ikke vet hvor de ønsker å være i praksis. Da kan de hente inspirasjon fra listen over tidligere praksisplasser. Et annet tips er å ta kontakt med hjemkommunens avdeling for psykisk helse og rus. Vi vil alltid oppfordre studentene til å prøve å finne praksisplass på egen hånd først. PA kan ta kontakt med praksisplasser og sammen med studenten finne potensielle praksisplasser.

Eksempler på praksisplasser

Vi er i gang med å få på plass noen faste avtaler med praksisplasser, og mer informasjon om dette vil komme etter hvert. Under følger en liste over eksempler på steder hvor studenter ved utdanningen for erfaringskonsulenter har vært i praksis tidligere.

Nord-Norge

I nord har vi foreløpig hatt få studenter til nå, og dermed er listen ganske kort.

 • FACT-Lofoten (Vågan kommune)
 • Psykiatritjenesten (Hamarøy kommune)
 • NAV (Tromsø)
 • Kafé X (Tromsø)

Trøndelag

I Trøndelag har vi hatt studenter i praksis i en rekke ulike tjenester. Noen eksempler er:

 • Dagsverket (Trondheim)
 • Housing First (Trondheim)
 • Stiftelsen FIRE – ett skritt videre (Trondheim)
 • Glimt Recoverysenter (Trondheim)
 • Ulike botiltak
 • Lade Blåkors (Trondheim)
 • Enhet for psykisk helse og rusarbeid (Orkland)
 • Optimisten dagsenter (Namsos)
 • Allos Stiftelsen (Steinkjer)
 • Oppfølgingstjenesten (Stjørdal)

Vestlandet

Eksempler på tidligere praksisplasser i vest:

 • Fontenehus Bergen
 • Amalie Skrams hus (Bergen)
 • Bjørgvin DPS (Bergen)
 • LPP Ålesund og Omegn
 • ACT-team (Ålesund)
 • FIRE (Molde)
 • Psykisk helse og rus Sunnfjord kommune

Innlandet

Eksempler på tidligere praksisplasser i Innlandet:

 • A-Larm (Lillehammer)
 • Ung i Gjøvik
 • Sagatun Brukerstyrt Senter (Hamar)
 • Stangehjelpa (Hamar)
 • Psykisk helse -Hol kommune

Oslo og omegn

Eksempler på tidligere praksisplasser i Oslo-området:

 • Villan (Hønefoss)
 • Lovsenberg sykehus (Oslo)
 • Stiftelsen Wayback (Oslo)
 • Ungbo Oslo
 • Forandringshuset Oslo
 • Sandbo Bofellesskap (Indre Østfold)
 • Frisk Bris Bamble (Langesund)
 • Vitalis helse (Kragerø)
 • Fontenehuset Nordro Follo
 • Brogyggeren (Tønsberg)
 • Sarpsborg kommune FACT

Sørlandet

Eksempler på tidligere praksisplasser på sørlandet:

 • Sandnes kommune mestringssenter
 • Sandnes FACT-team
 • Blåkors Stavanger
 • A-Larm Rogaland
 • Botilbud (Kvinesdal)
 • Eklegård, Care Service AS (Tvedestrand)
 • Kulighetenes hus (Vennesla)