Brukerveiledning

Tilbake til «Min side»

Brukerveiledning for læringsplattformen Lifter. Her finner du en kort oversikt over hvor du finner pensum, karakterer, timeplan osv.


Min side

Gå til https://www.kbtfagskole.no/minside/
For å logge inn må du ha meldt deg på fagskolen som student. Bekreftelse på påmelding og innloggingsinformasjon blir sendt på e-post.

Min side er ditt private område på fagskolens læringsplattform. Her finner du emnene du er meldt på, dine karakterer, viktige beskjeder/varsler og muligheter for meldinger til og fra andre studenter og lærere.

Levere utkast og eksamen på Lifter

I denne videoen ser du hvordan du laster opp utkast og eksamen:

Under “Oppgave” vises status for oppgaven:
Symbol “Hengelås” = Innleveringsportalen er stengt, oppgaven kan ikke leveres
Ikke levert og Start = Oppgaven er ikke levert, trykk på start for å komme til innleveringsportalen, oppgaven kan leveres
Ikke vurdert = Oppgaven er levert, sensur er ikke lagt ut
Vurdert = Oppgaven er levert, sensur er lagt ut

Når filen er levert ser det slik ut:

Emner og emnemenyen

Under “emner” finner du informasjon om hvert enkelt emne. Hvis du trykker deg inn på et emne ser du en meny på høyre side. Her ligger det interninformasjon, eksamensoppgaven og eksamensinnlevering.

Under “Intern informasjon” finner du veiledningsgrupper, evalueringsgruppen, pensum og litteratur, og forelesningspresentasjoner av forelesningene.

På forsiden av emnemenyen kan du lese om emneinnhold og læringsmålene.

Undervisningsmateriale

I utgangspunktet annonserer fagskolen ikke når undervisningsmateriale blir lagt ut, men det kan likevel forekomme ved viktige beskjeder. Vi anbefaler deg å sjekke i emnemenyen om undervisningsmateriale du ser etter er tilgjengelig. Sjekk alltid emnemenyen før du tar kontakt og etterlyser. Gi gjerne beskjed om du oppdager mangler eller feil, f.eks. feil i videoopplastning.

Fagskolen disponerer en del pensum, men studenter må i tillegg kjøpe enkelte pensumbøker. Dette står oppført på emnets pensumliste, lagt ut i emnemenyen under “pensum og litteratur”.

Mine karakterer

Karaktersystemet i Lifter samkjører ikke med fagskolens karaktersystem, derfor kan de oppgitte karakterene og fremdriftsplanen avvike fra din faktiske progresjon. Her viser vi deg hvor du finner din karaktervurdering.

På “Min side” trykker du i menyen på “Mine karakterer”. På denne siden ser du en oversikt med dine registrerte emner:

Trykk på et emne. Du kommer til en ny side som viser emnets innhold. Gå til seksjonen om “Eksamen”:

Under “Oppgave” vises det status for oppgaven:
Symbol “Hengelås” = Innleveringsportalen er stengt, oppgaven kan ikke leveres
Ikke levert og Start = Oppgaven er ikke levert, trykk på start for å komme til innleveringsportalen, oppgaven kan leveres
Ikke vurdert = Oppgaven er levert, sensur er ikke lagt ut
Vurdert = Oppgaven er levert, sensur er lagt ut

For å se karaktervurderingen trykker du på “Se” under “Oppgave”. Du kommer til siden hvor du leverte din eksamensbesvarelse. Når sensur er lagt ut vises karaktervurderingen øverst på denne siden:

På denne siden finner du din korrekte karakter. Fremdriften som vises på de forrige sidene kan være unøyaktig og vi anbefaler at du se bort fra de. Karaktervurderingen har også blitt sendt på e-post til deg. Sjekk spamfilter hvis du ikke har mottatt i vanlig innboks.

Se videoklipp hvordan å finne frem til din karakter:

Videoundervisning – Zoom

Øverst i menyen til fagskolen finner du “Zoom”. Her inne ligger det forskjellige møterom som du kan trykke deg inn på. Informasjon om tidspunkt for videomøter vil komme fortløpende. Når du trykker på lenken vil det dukke opp et vindu til Zoom. Følg instruksjonene.

Du vil ikke kunne komme helt inn før “møteleder” eller den som har opprettet møterommet er logget inn.