Brukerveiledning

Tilbake til «Min side»

Brukerveiledning for læringsplattformen


Studenter:

Innlogging

Gå til https://www.kbtfagskole.no/minside/
For å logge inn må du ha meldt deg på fagskolen som student. Bekreftelse på påmelding og innloggingsinformasjon blir sendt på e-post.

Min side

Min side er ditt private område på fagskolens læringsplattform. Her finner du emnene du er meldt på, dine karakterer, viktige beskjeder/varsler og muligheter for meldinger til og fra andre studenter og lærere.

Emner

Under “emner” finner du informasjon om hvert enkelt emne. Hvis du trykker deg inn på et emne ser du en meny på høyre side. Her ligger det interninformasjon, samt de forskjellige delemnene.

Eks: Gå inn på emnet “EK001T Medmenneske og profesjonalitet.

Under “Intern informasjon” finner du emnets timeplan, grupper, eksamen og læringsmateriell. For å finne forelesninger, litteratur osv. går du inn på “læringsmateriell”.

Timeplan

Timeplan finner du under “intern informasjon – Timeplan”.

Læringsmateriell

Finner du under “intern informasjon – Læringsmateriell”.

Gruppearbeid

Finner du under “intern informasjon – Grupper”

Videoundervisning – Zoom

Øverst i menyen til fagskolen finner du “Zoom”. Her inne ligger det forskjellige møterom som du kan trykke deg inn på. Informasjon om tidspunkt for videomøter vil komme fortløpende. Når du trykker på lenken vil det dukke opp et vindu til Zoom. Følg instruksjonene.

Du vil ikke kunne komme helt inn før “møteleder” eller den som har opprettet møterommet er logget inn (Det møterommet som nå er “aktivt” er åpent hver dag mellom kl. 0830 og 0900).

Innleveringer

Finner du under “intern informasjon”. Her leveres mappeinnleveringer, gruppeoppgaver osv.


Lærere:

Innlogging

Gå til https://www.kbtfagskole.no/minside/

For å logge inn må du være ansatt som lærer ved fagskolen. Bekreftelse med innloggingsinformasjon blir sendt på e-post.

Min side

Min side er ditt private område på fagskolens læringsplattform. Her finner du emnene du er ansvarlig for, og du kan sende ut viktige beskjeder/varsler. I tillegg kan du sende/motta meldinger til studenter og andre lærere.

Emner

Under “emner” finner du informasjon om hvert enkelt emne. Hvis du trykker deg inn på et emne ser du en meny på høyre side. Her ligger det interninformasjon, samt de forskjellige delemnene.

Eks: Gå inn på emnet “EK001T Medmenneske og profesjonalitet.

Under “Intern informasjon” kan du legge til emnets timeplan, opprette grupper, informasjon om eksamen og læringsmateriell. Forelesninger, litteratur osv. legger du ut under “læringsmateriell”.

Oversikt over dine studenter

Finner du under “Intern informasjon – Grupper”. Her legger du ut gruppeinndeling for hvert emne.

Timeplan

Timeplan legger du ut under “intern informasjon – Timeplan”.

Læringsmateriell

Læringsmateriell legger du ut under “intern informasjon – Læringsmateriell”.

Gruppearbeid

Gruppearbeid legger du ut under “intern informasjon – Grupper”

Videoundervisning – Zoom

Øverst i menyen til fagskolen finner du “Zoom”. Her inne kan du legge ut forskjellige møterom som studenter kan trykke seg inn på. Informasjon om tidspunkt for videomøter legges ut fortløpende. Når du trykker på lenken vil det dukke opp et vindu til Zoom. Følg instruksjonene.

Studenter og andre lærere kan ikke komme helt inn før “møteleder” eller den som har opprettet møterommet er logget inn (Det møterommet som nå er “aktivt” er åpent hver dag mellom kl. 0830 og 0900).

Innleveringer

Finner du under “intern informasjon”. Her leverer studenter sine gruppeoppgaver, mappeinnleveringer, osv.

Retting av oppgaver
Mappeveiledning