Brukerveiledning

Tilbake til «Min side»

Brukerveiledning for læringsplattformen Lifter. Her finner du en kort oversikt over hvor du finner pensum, karakterer, timeplan osv.


Min side

Gå til https://www.kbtfagskole.no/minside/
For å logge inn må du ha meldt deg på fagskolen som student. Bekreftelse på påmelding og innloggingsinformasjon blir sendt på e-post.

Min side er ditt private område på fagskolens læringsplattform. Her finner du emnene du er meldt på, dine karakterer, viktige beskjeder/varsler og muligheter for meldinger til og fra andre studenter og lærere.

Emner og emnemenyen

Under “emner” finner du informasjon om hvert enkelt emne. Hvis du trykker deg inn på et emne ser du en meny på høyre side. Her ligger det interninformasjon, eksamensoppgaven og eksamensinnlevering.

Under “Intern informasjon” finner du semesterplan, veiledningsgrupper, evalueringsgruppen, pensum og litteratur, forelesningspresentasjoner og videooopptak av forelesningene.

På forsiden av emnemenyen kan du lese om emneinnhold og læringsmålene.

Undervisningsmateriale

I utgangspunktet annonserer fagskolen ikke når undervisningsmateriale blir lagt ut, men det kan likevel forekomme ved viktige beskjeder. Vi anbefaler deg å sjekke i emnemenyen om undervisningsmateriale du ser etter er tilgjengelig. Sjekk alltid emnemenyen før du tar kontakt og etterlyser. Gi gjerne beskjed om du oppdager mangler eller feil, f.eks. feil i videoopplastning.

Fagskolen disponerer en del pensum, men studenter må i tillegg kjøpe enkelte pensumbøker. Dette står oppført på emnets pensumliste, lagt ut i emnemenyen under «pensum og litteratur».

Mine karakterer

På Min side kan du se dine karakterer samt en oversikt over emnets oppgaveinnleveringer. Klikk på mine karakterer og deretter på det gjeldende emne.

Karaktersystemet i Lifter samkjører ikke med fagskolens karaktersystem, derfor kan de oppgitte karakterene og fremdriftsplanen avvike fra din faktiske progresjon. Du må gå til innleveringen (Assignment) og trykke på «View». Du vil komme til innleveringsportalen hvor du leverte eksamensbesvarelsen. Når sensur er blitt lagt ut på Lifter vil sensuren vises på denne siden.

Videoundervisning – Zoom

Øverst i menyen til fagskolen finner du “Zoom”. Her inne ligger det forskjellige møterom som du kan trykke deg inn på. Informasjon om tidspunkt for videomøter vil komme fortløpende. Når du trykker på lenken vil det dukke opp et vindu til Zoom. Følg instruksjonene.

Du vil ikke kunne komme helt inn før “møteleder” eller den som har opprettet møterommet er logget inn.