Søknadsportalen KBT Fagskole


Velkommen til søknadsportalen og takk for at du er interessert i vår utdanning! Du søker ved å fylle ut kontaktskjema på denne siden, legge ved utfylt søknadsskjema og relevant dokumentasjon. Søknadsfrist prioriterte søknader er 15. april. Søknader sendt etter fristen og frem til 1. august settes på venteliste.

Søknader og dokumentasjon sendt via e-post blir ikke registrert.

NB! ettersending av dokumentasjon gjøres via søknadsportalen. Legg ved en kommentar om at du har sendt inn søknad tidligere og at dette gjelder ettersending av dokumentasjon.

Ved spørsmål ring +47 973 41 833


Brukes kun når registrert som aktiv student og ved behov for tett oppfølging, f.eks. når vanskelig å få kontakt med student.
Søker du opptak for første gang hos oss velger du "Førstegangssøker". Hvis du har søkt opptak ved tidligere opptak hos oss velger du "Andregangssøker". Velg "Gjenopptak" hvis du har vært aktiv student hos tidligere og søker opptak på nytt.
Hvis du søker "Gjenopptak" legg ved en kort tekst om hvorfor du ønsker å søke på nytt.
Velg om du søker heltid eller deltidsstudie.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 30 files.
Legg ved utfylt søknadsskjema, attester, vitnemål, kompetansebevis o.l. (tillatt filformat: .png, .gif, .jpg, .pdf)