Studenter

Studenter som tar utdanningen på heltid eller deltid og registrert studieavgift for gjeldende semester.