Kontaktskjema for opptak til erfaringskonsulentutdanningen 2023-2024

Fyll ut dette kontaktskjema. Søknaden er ugyldig uten kontaktskjema. Legg ved søknadsskjema og relevant dokumentasjon.
Velg om du søker for første gang, eller om du har sendt søknad ved et tidligere opptak og fått avslag. Velg "Gjenopptak" hvis du har vært aktiv student hos kbt fagskole tidligere og søker opptak på nytt. Velg "Ettersend dokumentasjon" hvis du allerede har søkt i år og ettersender relevante dokumenter for denne søknaden.
Heltid: teori og praksis på 1 år ; Deltid: teori første året, praksis andre året, totalt 2 år Fra og med utdanningsåret 2023-2024 tilbyr KBT Fagskole 16 deltidsplasser til en desentralisert utgave av utdanningen for erfaringskonsulenter i Agder. Studentene i Agder vil følge den samme hybride undervisningene som resten av studentene på utdanningen, og samtidig få mulighet til lokal oppfølging i Kristiansand. Kryss av hvis du søker til Agder.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 30 files.
Her legger du ved søknadskjema, attester, vitnemål, kompetansebevis og lignende.
Uten søknadsskjema er søknaden ugyldig. Fyll ut søknadsskjema fortrinnsvis digitalt. Hvis du skriver for hånd bruk blokkbokstaver.
Kontroller at vedleggene er tydelig lesbart før du sender inn.
https://www.kbtfagskole.no/personvernerklaering-for-kompetansesenter-for-brukererfaring-og-tjenesteutvikling-kbt/