Retningslinjer for smittevern ved KBT Fagskole


Bruk av undervisningsrommet i Trondheim

Undervisningslokalene i Sorgenfriveien 9 er tilgjengelig for aktivt registrerte studenter ved KBT Fagskole. Maks 20 personer samtidig i undervisningsrommet.

Undervisningsrommet er er åpent mandager og torsdager fra kl. 11-16. Ingen påmelding nødvendig. Fysisk deltakelse i undervisning under ukesamling krever påmelding. Se eget påmeldingsskjema i det gjeldende emnet på Lifter.


Smittevern

Ansatte og studenter ved fagskolen skal følge de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet, som oppført på FHI sine nettsider. Vi oppfordrer ytterligere til å følge rådene som blir gitt av FHI vedrørende forebyggende tiltak. I tillegg følger vi nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern som blir tydelig kommunisert fra de ansatte ved ankomst i undervisningslokalene, samt tydeliggjort gjennom skilting i lokalene.


Hva gjør KBT Fagskole for å redusere smitte?

 • Vi oppfordrer studentene å vaske hender før de går inn i undervisningsrommet
 • Desinfeksjonsmidler tilgjengelig i undervisningsrommet
 • God avstand mellom bordene og begrenset med én person per bord
 • Vi har lagt inn begrensninger for antall mennesker i samme rom
 • Vi har rutiner for jevnlig vask av utstyr og bord i undervisningsrommet
 • Plakater med påminnelse om å holde avstand, samt vaner for å forebygge smitte

Hvordan kan du som student bidra til å redusere smitte?

 • Hold myndighetenes råd om god hygiene
 • Hold minimum én meters avstand og unngå kø- og klyngedannelse
 • Vask hendene før du går inn i undervisningsrommet
 • Hånddesinfeksjon (Antibac) er et godt alternativ dersom du ikke kan vaske hendene
 • Host eller nys i albuekroken
 • Bruk kollektivtransport så lite som mulig, gå eller sykle om du kan
 • Hvis du er syk eller i karantene skal du holde deg hjemme

Når bør du ikke møte på fysisk undervisning?

Dersom du har symptomer på luftveissykdommer må du holde deg hjemme. Luftveissykdommer kan blant annet være hoste, sår hals, rennende eller tett nese, feber, hoste eller tungpustethet.

Er du smittet eller satt i karantene? 

Vi ber om at studenter gi skriftlig beskjed via e-post til fagskole@kbtkompetanse.no dersom de er smittet eller satt i karantene.

Vi minner om den enkeltes ansvar for å minimere spredning av Covid-19. Følg de til enhver tid gjeldende karanteneregler ved utenlandsopphold. Dersom du har vært i land som er, eller har blitt, definert som røde av norske myndigheter skal du i karantene i 10 dager etter hjemkomst. Du kan lese mer om hvilke land dette gjelder på FHIs nettsider.

Dersom du er usikker og har vansker med å skille symptomer på covid-19 fra andre tilstander får du veiledning på FHIs nettsider.