Siste nytt

Bli læringsassistent!

En lønnet studentjobb, som skal bidra til faglig oppfølging og studieprogresjon hos medstudenter. Søknadsfrist 5. april.
Les mer

NPM i offentlige tjenester

Temadag den 15. april – Kaster lys over ulike problemstillinger knyttet til markedsliberalistiske prinsipper i offentlig virksomhet.
Les mer
1 2